Porady

Sprawdź co to jest kosztorys inwestorski

Projekt C333j - Miarodajny - wariant X z kolekcji Muratora, arch. Przemysław Biryło

Kosztorys inwestorski jest jednym z kluczowych dokumentów, które pomagają oszacować koszty związane z realizacją inwestycji. To dokładne i kompleksowe zestawienie kosztów, które obejmuje wszystkie elementy niezbędne do zrealizowania budowy. W praktyce kosztorys inwestorski jest podstawą i punktem odniesienia podczas porównywania ofert wykonawców prac budowlanych. W tym artykule omówimy, czym jest kosztorys inwestorski i jakie są jego najważniejsze elementy.

Czym jest kosztorys inwestorski?

Kosztorys inwestorski jest dokumentem, który zawiera szczegółowe informacje o kosztach związanych z realizacją inwestycji. Jest to jedno z najważniejszych narzędzi w planowaniu i zarządzaniu inwestycją. Dokument ten zawiera wszystkie elementy składowe budowy, takie jak koszty materiałów, robocizny, sprzętu, transportu i usług.

Kosztorys inwestorski jest przygotowywany na bazie: dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, założeń wyjściowych do kosztorysowania oraz cen jednostkowych robót podstawowych.

W skład kosztorysu inwestorskiego wchodzą: kalkulacja kosztów materiałów, kalkulacja kosztów transportu, kalkulacja kosztów sprzętu i narzędzi, kalkulacja kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem inwestycji podczas trwania prac budowlanych, kalkulacja kosztów robocizny i usług.

Kosztorys inwestorski jest zarządzany przez inwestora, który jest odpowiedzialny za koszty związane z realizacją projektu. Dokument ten pomaga inwestorowi w podejmowaniu decyzji dotyczących finansowania projektu oraz poszukiwania najlepszych ofert dotyczących prac budowlanych.

Projekt M245 - Trafna decyzja (etap II) z kolekcji Muratora, arch. Ewa Dziewiątkowska
Projekt M245 – Trafna decyzja (etap II) z kolekcji Muratora, arch. Ewa Dziewiątkowska

Co zawiera kosztorys inwestorski?

Kosztorys inwestorski obejmuje: 

Stronę tytułową zawierającą: adres i nazwę zamawiającego, lokalizację obiektu budowlanego lub robót budowlanych, nazwy i kody określone w rozporządzeniu w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień, imię i nazwisko osoby opracowującej kosztorys oraz nazwę i adres podmiotu opracowującego kosztorys, o ile występują, wartość kosztorysową robót, datę opracowania kosztorysu;

Komu zatem zlecić wykonanie kosztorysu inwestorskiego

Inwestorzy, którzy przygotowują się do budowy domu jednorodzinnego, nie mają obowiązku zamawiania kosztorysu inwestorskiego. Kalkulację kosztów budowy mogą opracować sami, bazując na dostępnych wzorach. Jeśli jednak chcemy mieć pewność, że kosztorys będzie uwzględniał wszystkie prace i materiały czy koszty sprzętu, warto zlecić wykonanie kosztorysu inwestorskiego kosztorysantowi. Osoba taka będzie miała odpowiednią wiedzę a także profesjonalne oprogramowanie, niezbędne przy tego rodzaju opracowaniach. Istotne jest to, że kosztorysant na bieżąco śledzi aktualne ceny materiałów i prac budowlanych, przygotowany przez niego kosztorys będzie więc zawierał realne koszty budowy.Pozwoli to uniknąć przykrych niespodzianek w trakcie budowy. Kosztorys inwestorski opracowany przez profesjonalistę ułatwi nam właściwe zarządzanie finansami na poszczególnych etapach budowy.

Wiele ciekawych porad budowlanych znajdziecie także w poradniku budowlanym MURATORA, którego artykuły znajduje się pod adresem https://projekty.muratordom.pl/poradnik-dla-budujacych/

Tekst sponsorowany: Gotowe projekty domów od MURATORA – projekty.muratordom.pl  

Similar Posts