W Olsztynku odbywają się dziś wojewódzkie dożynki. Swoje stoiska i wieńce mają tu też ekipy z powiatu gołdapskiego.Źródło wpisu